News

Scéim Sparánachta sna hEalaíon 2014 /Gaeltacht Artists Burary Scheme 2014

Ealaín an Gaeltachta Teo.

Iarratas á lorg don Scéim seo a leanas:

Scéim Sparánachta sna hEalaíona: Scéim átá dírithe ar thacaíocht a chur ar fáil d’Ealaíontóirí i bhforbairt a gceird.

Spriocdháta: Dé hAoine 24 Deireadh Fómhair, 2014

Tuilleadh eolais maidir le foirm iarratais, critéar, srl. ar fáil ar an cheangaltán nó ó na háisitheoirí ealaíona ag na seoltaí thíos nó ag www.ealain.ie

 

Na Forbarcha, Co. na Gaillimhe (091) 503100           m.nidhroighneain@udaras.ie

An Daingean, Co. Chiarraí                   (066) 9150100/(026)45366  e.depaor@udaras.ie

Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall (074) 9560100         m.macaoidh@udaras.ie