News

Try the Pipes – Lá Mór na Gaeilge: Bunús ar na Píb Uilleann

Bígí linn i gcomhair ceardlann iontach ar bhunús ar na píb uileann l mar chuid de Lá Mór na Gaeilge, comhordaithe ag Conradh na Gailege. Beidh sé ar súil ag a 12 a chlog, sa Georgian Room i gClub na Múinteoirí. Beidh léiriú deas ar an stair a bhaineann leis na píb agus freisin, beidh deis ag gach éinne triail a bhaint as iad a sheinnt le cúnamh as píobairí cleachtaithe, Éamonn Ó Meachair agus Pádraig Óg Mac Aodhagáin.

Tá an ceardlann seo oiriúnach do pháistí thar 9 bliain d’aois chomh maith le daoine fásta. Má bhfuil páiste faoi 16 ag freastal ar an imeacht seo, tá ar duine fásta a bheith leo. Beidh an imeacht seo dátheangach – Gaeilge agus Béarla.

Cláraigh anseo.

Be with us for “Try the Pipes” in collaboration with Conradh na Gaeilge as part of Lá Mór na Gaeilge. 12 o’clock, in the Georgian Room in the Teachers Club, 36 Parnell Square West, Dublin 1. There will be an explanation of the pipes and their history and then everyone will get a chance to play the uileann pipes with the help experienced pipers, Éamonn Ó Meachair and Pádraig Óg Mac Aodhagáin.

This workshop is suitable for children from 9 years old and up as well as parents / adults. If a child under 16 is attending, an adult must attend with them. This event will be bilingual – Irish and English.

Register here.

https://baclegaeilge.ie/la-mor-na-gaeilge/