PipeCraft
Home  »  Community News  »  PipeCraft
Oct
3
Ellie Níc Fhionnghaile
Job Vacancy: Administrative Assistant – Education Programmes
, ,
0
, , ,

Administrative Assistant – Education Programmes

Role description

 Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 to promote the playing and manufacture of the uilleann pipes and Irish traditional music in general. We have extensive music tuition, pipemaking training, publications and public performance programmes and provide a wide range of services through our web-based resources.

With a growing worldwide membership and expanding events programmes, we now have a vacancy for a full time Administrative Assistant position reporting to the Administrator.

 • The successful candidate will ideally have experience in programming and planning of events, possess excellent communications, interpersonal and organisational skills and have a working knowledge of Microsoft Office. The ability to work to strict deadlines is essential. Knowledge and appreciation of Irish traditional music is essential and the ability to play the uilleann pipes is desirable.

Key Responsibilities

Communication

 • Communicating effectively with stakeholders

Administration

 • Developing relationships with existing and new partnership organisations
 • Identifying appropriate funding opportunities and preparation of funding applications
 • Developing and implementing budgets in relation to tuition and public performance programmes
 • Preparation of tutor and artist contracts
 • Coordination of weekly classes in 15 Henrietta Street and nationwide
 • Coordination of courses delivered at our PipeCraft facility
 • Administration of NPU’s Pipes on Loan scheme including loan agreements and the ongoing repair and maintenance of instruments
 • Provide cover for and assisting with sales order fulfilment
 • Providing cover for administrative tasks

Event Management

 • Management of NPU public events (Try the Pipes events, piping programme at Scoil Samhraidh Willie Clancy, Tionóil, the Ace and Deuce of Piping concert, the Breandán Breathnach and Leo Rowsome commemorative events)
 • Promotion of public events and public engagement

Financial Administration

 • Ability to prepare budgets for specific projects and programmes
 • Input to annual arts plan

Health and Safety

 • Responsibility for implementing the NPU Health and Safety policy at our PipeCraft instrument training centre
 • Undertake regular Health and Safety Audits

Governance

 • Overseeing the operation of the NPU Child Protection Policy and related policies
 • Overseeing the operation of the NPU Volunteer Policy
 • Adherence to and promotion of NPU equality, diversity and inclusion policies

Personal Skills

 • Good administrative and organisational skills
 • Excellent communication skills – written and phone
 • Ability to work as part of a team
 • Ability to work to deadlines
 • Knowledge of Microsoft Office including Word, Excel, also databases, accounting software is an advantage
 • Ability to work on own initiative

 Salary will be commensurate with the level of experience. 

Closing date for applications is Friday 14th October 2022

Letter of application, together with detailed CV addressed to The Administrator, Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta Street, Dublin 1, D01 N504 or by email to daniela@pipers.ie to arrive not later than 5pm on Friday 14th October 2022.

Sep
28
Ellie Níc Fhionnghaile
Na Píobairí Uilleann welcomes measures announced in Budget 2023 regarding uilleann pipe and harp making
,
0

Na Píobairí Uilleann welcomes measures announced in Budget 2023 regarding uilleann pipe and harp making

Press Release on behalf of Na Píobairí Uilleann

Wednesday 28th September 2022

Na Píobairí Uilleann [The Society of Irish Pipers] welcomes the announcement that the government has agreed to provide income tax relief for uilleann pipe makers and harp makers, to apply to proceeds from the sale of the instruments in Budget 2023.

The fundamental aims of Na Píobairí Uilleann are to support the playing and making of uilleann pipes. We wish to acknowledge the ongoing work of the Irish Government and both Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and the Media, Catherine Martin and Minister for Finance, Pascal Donohoe in their support for the highly skilled crafts practiced by instrument makers in Ireland.

Na Píobairí Uilleann is directly involved in the training and development of uilleann pipe and Irish harp makers through courses delivered at our instrument making training facility, PipeCraft. A range of courses, including third-level courses in pipe making and harp making are offered at PipeCraft in conjunction with Ballyfermot College of Further Education.

For further information on the activities of Na Píobairí Uilleann, please visit our website www.pipers.ie

2021 Annual Report:

https://pipers.ie/wp-content/uploads/2022/07/Annual-Report-and-Audited-Accounts-of-Na-Piobairi-Uilleann-2021-1.pdf

2022-2024 Organisational Strategy “Sharing the Sound of Ireland”:

https://pipers.ie/wp-content/uploads/2022/05/NPU_Strategy-2022_Online.pdf

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were

less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing many significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited by UNESCO as a competent Non-governmental Organisation in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH). NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

In 2021, NPU achieved the Diversity Bronze Award from the Irish Centre for Diversity.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1, Ireland

Tel: +353-1-8730093

Email: info@pipers.ie 

Web:  www.pipers.ie

Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/napiobairi

 


Cuireann Na Píobairí Uilleann fáilte roimh na bearta a fógraíodh i mBuiséid 2023 maidir le déantús píb uilleann agus cláirseach

Preasráiteas ó Na Píobairí Uilleann

Dé Céardaoin 28ú Meán Fómhair 2022

Cuireann Na Píobairí Uilleann fáilte roimh na bearta a fógraíodh i mBuiséid 2023 maidir le déantús píb uilleann agus cláirseach.

Is iad aidhmeanna bunúsach Na bPíobairí Uilleann na tacaíocht a thabhairt do sheinm agus déantús píb uilleann. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabhail leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin agus an Aire Airgeadais, Pascal Donohoe as ucht a dtacaíocht don tsaincheird ardoilte dhéantús uirlisí ceoil in Éirinn.

Bíonn Na Píobairí Uilleann ag obair go dlúth le déantóirí píb agus cláirseach trí chúrsaí a bhionn ar siúl i sainionad oiliúna PipeCraft. Tá cúrsaí tríú leibhéal ar fáil i ndéantús píbe agus cláirseach i Pipecraft i gcomhar le Coláiste Breisoideachais Baile Formaid.

Chun tuilleadh eolas a fhail ar imeachtaí Na Píobairí Uilleann, téigh chuig www.pipers.ie

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar go raibh níos lú ná 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

In 2021 bhronn Ionad na hÉireann um Ilchineálacht a nDámhachtain Chré-umha um Ilchineálacht ar NPU.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

 Teileafón: +353-1-8730093

 Ríomhphost: info@pipers.ie

 Suíomh idirlín:  www.pipers.ie

 Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/napiobairi

May
11
Ellie Níc Fhionnghaile
Na Píobairí Uilleann awarded Community Heritage Grant 2022
, ,
0

Na Píobairí Uilleann are delighted to announce the awarding of Community Heritage Grant 2022 from The Heritage Council of Ireland for our upcoming project “Video tutorial in making a hand-stitched leather bag for the Uilleann Pipes”.

This funding allows Na Píobairí Uilleann to produce a video tutorial on the craft of making a traditional hand-stitched leather bag for the uilleann pipes. It will also aid in the facilitation of a two day workshop in PipeCraft Training Centre on making a hand-stitiched leather bag as part of National Heritage Week 2022. It is intended that through this project the craft will be documented, preserved and encourage more people to engage with it.

Na Píobairí Uilleann would like to thank The Heritage Council of Ireland for their support in ensuring the preservation and sharing of the craft for future generations of bag makers in the uilleann piping communities.

More details to follow.

 

Mar
1
Ellie Níc Fhionnghaile
From student to master; Joe Byrne’s piping exhibition a fitting reward for a gifted scholar
, ,
0
, , , , , , , ,

Press release on behalf of Na Píobairí Uilleann

Saturday February 26th, 2022

Joe Byrne, Uilleann Piping from Co Kildare (The Ace and Deuce of Piping #5)

Joe Byrne Uilleann piping from county kildareNa Píobairí Uilleann is delighted to announce the publication of Joe Byrne, Uilleann Piping from Co Kildare, the fifth release in NPU’s Ace and Deuce of Piping recording series.

Joe, from Athy in Co Kildare, has produced a recording of outstanding quality, featuring many classic tunes performed in a manner redolent of the great piping masters yet very much with his own individual, accomplished stamp.

As one of the first students to follow a learning pathway introduced by NPU and Music Generation some years back when he enrolled in the Laois piping classes under Gay McKeon’s guidance, Joe Byrne took his initial steps on a practice set acquired through NPU’s Pipes on Loan programme funded by Music Network’s Music Capital Scheme.

And not only has Joe become a leading practitioner, he is also a consummate reed-maker and has completed a course in uilleann pipe-making at NPU’s PipeCraft training centre in partnership with the ‘Ceoltóir’ course at Ballyfermot College of Further Education.

He now teaches regularly for Music Generation and Na Píobairí Uilleann and is a regular performer and teacher at traditional music events nationwide.

Joe Byrne, Uilleann Piping from Co Kildare is available to purchase on www.pipers.ie. This album will be launched as a part of the Leo Rowsome Commemorative Event on Saturday 26th February at 9pm.

Further Information contact Maeve Gillen maeve@pipers.ie  tel: +353-1-8730093

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing a number of significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited to UNESCO as a competent NGO in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH).

NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta Street, Dublin 1, Ireland

W: www.pipers.ie E:info@pipers.ie P: +353-1-8730093

Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/Napiobairi 

May
7
Clara Grunefeld
PipeCraft Course: Fabrication of Bore Probes with Conor Roche-Lancaster in May 2021
, ,
0

We are happy to announce a new PipeCraft course “Fabrication of Bore Probes” with Conor Roche-Lancaster.

The course will take place on Saturday 22nd and Sunday 23rd May 2021 (two days), 9.30am – 4.30pm each day at Na Píobairí Uilleann’s PipeCraft Training Centre, Unit 44 Port Tunnel Business Park, Clonshaugh.

This course will cover the topic of measuring probes, and will include basic metrology relating to probes, probe design and fabrication, and best practices for using measuring probes.

The course costs €110 for members and €150 for non members (costs are per participant). Places are strictly limited. To register your interest or for more information please contact info@pipers.ie or call +353 1 8730093.

All courses currently taking place at PipeCraft do so in full compliance with guidelines from Government and the HSE to prevent the spread of COVID-19. Increased measures are in now place, including limiting numbers in the workshop, physical distancing where possible, increased ventilation, the wearing of face coverings, high standards of hand and respiratory hygiene, contact tracing and self-declaration. By registering for any such courses you agree to comply with the measures put in place by Na Píobairí Uilleann.

Jan
14
Clara Grunefeld
Online Reed Making Courses from 25th January – now full
, ,
0

Na Píobairí Uilleann will hold two online reed making courses over six weeks, both commencing Monday 25th January 7.00pm GMT. No experience required!

The courses will be taught by Ultan MacGabhann who has many years’ experience teaching reedmaking, both in Henrietta St. as well as on the pipemaking course we operate in conjunction with BCFE, and by well known pipe maker and very experienced reed maker Bill Haneman.

Course costs €50.

Due to high demand, both of these two courses are now fully subscribed. To register your interest for other upcoming courses, please email us at info@pipers.ie. Students will need their own tools and materials.

The course takes place at 7pm GMT over Zoom on the following dates:

 • Monday 25th January
 • Monday 1st February
 • Monday 8th February
 • No class on Monday 15th February (mid-term)
 • Monday 22nd February
 • Monday 1st March
 • Monday 8th March
Sep
25
Fionntan Byrne
Final Places Remaining on Instrument Making Course (Irish Harp and Mandolin)
, ,
0

Photography Fennell

We are delighted to have seen a fantastic uptake on the instrument making strands of the Ballyfermot College of Further Education (BCFE) Ceoltóir programme, which are taught by Na Píobairí Uilleann (NPU) at the PipeCraft Training Centre in Clonshaugh, Dublin 16. The pipe making strands are now fully subscribed however, there are some places remaining on the harp, mandolin and mandola making strands of the course, which will be starting shortly.

The Irish harp, following the uilleann pipes, was inscribed on the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage recognition last December and the making of this iconic instrument will now be taught at NPU’s PipeCraft training facility in Clonshaugh as part of  BCFE’s National Higher Diploma in Traditional Music Performance Programme (Ceoltóir). Other instruments included in the expansion of the teaching programme are the mandolin/mandola along with the existing courses in uilleann pipes, flute and whistle making.

The Level 6 programme in Musical Instrument Making and Performance is a two year course and will commence at the start of the academic year in September/October in accordance with all Covid-19 safety protocols.

Speaking about the announcement of this expansion, NPU Chief Executive Gay McKeon said: “Expanding the cohort of skilled instrument makers in Ireland is a vital part of the preservation and promotion of traditional music and we’re delighted that Na Píobairí Uilleann’s facility in north Dublin is able to play a pivotal role in that objective.

“In partnership with Ballyfermot College of Further Education, we have framed these new additional courses in harp, mandolin and mandola making in an accredited module which will help provide a career pathway for participants who have ambition to develop the specialised craft of instrument making.”

The re-establishment of Ireland as the world centre for excellence in the manufacture of uilleann pipes, flutes, whistles, harps, mandolins and mandolas will result in the provision of employment in an export-led sector and an increase in cultural tourism.

Applications can be made through the college website www.bcfe.ie, Ballyfermot College of Further Education PH: (01) 6269421, info@bcfe.cdetb.ie.

Jul
15
Clara Grunefeld
New Video: Instrument Making in Conjunction with BCFE
, ,
0

We are delighted to present a new video on Pipecraft, marking the addition of new choices to BCFE’s instrument-making strand.

From September 2020, the following instruments will be offered: uilleann pipes, flute, harp, whistle, and mandolin/mandola. 

This video provides an insight into the course run by Na Píobairí Uilleann in conjunction with Ballyfermot College of Further Education.

The video features both past students and NPU’s CEO, Gay McKeon, speaking about their experience of the course and Na Píobairí Uilleann’s instrument making facility PipeCraft.

Watch the video here on our YouTube Channel.

Jun
2
Clara Grunefeld
Unique Irish instrument making course expanded to include the harp
,
0

Press release on behalf of Na Píobairí Uilleann *Irish Version Below*

June 1, 2020

Photography: Fennell 

NA PÍOBAIRÍ UILLEANN (NPU) is delighted to announce that starting September 2020 and in partnership with Ballyfermot College of Further Education (BCFE) additional instruments are to be added to the instrument making strand of the Ceoltóir programme.

The Irish harp, following the uilleann pipes, was inscribed on the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage recognition last December and the making of this iconic instrument will now be taught at NPU’s PipeCraft training facility in Clonshaugh as part of  BCFE’s National Higher Diploma in Traditional Music Performance Programme (Ceoltóir).

Other instruments included in the expansion of the teaching programme are the mandolin/mandola along with the existing courses in uilleann pipes, flute and whistle making.

The Level 6 programme in Musical Instrument Making and Performance is a two year course and will commence at the start of the academic year in September in accordance with all Covid-19 safety protocols.

Speaking about the announcement of this expansion, NPU Chief Executive Gay McKeon said: “Expanding the cohort of skilled instrument makers in Ireland is a vital part of the preservation and promotion of traditional music and we’re delighted that Na Píobairí Uilleann’s facility in north Dublin is able to play a pivotal role in that objective.

“In partnership with Ballyfermot College of Further Education, we have framed these new additional courses in harp, mandolin and mandola making in an accredited module which will help provide a career pathway for participants who have ambition to develop the specialised craft of instrument making.”

NPU’s PipeCraft  Training Centre, the first dedicated facility of its kind in Ireland equipped with the machinery, tools and materials required for transmitting the skills required for the craft of instrument making, was opened in 2011 with the support of the then Dept of Arts, Heritage and Gaeltacht along with other Government agencies and continues to be assisted with an annual fundraising campaign.

Since then over 150 students have received specialised instruction in pipe-making on full time and modular part time courses with flute and whistle making added to the courses in 2018 when a partnership was formed with Ballyfermot College of Further Education.

The success of the NPU/BCFE instrument making courses will have the effect of delivering benefits in the areas of heritage, culture, art, enterprise and jobs.

The re-establishment of Ireland as the world centre for excellence in the manufacture of uilleann pipes, flutes, whistles, harps, mandolins and mandolas will result in the provision of employment in an export-led sector and an increase in cultural tourism.

Applications can be made through the college website www.bcfe.ie, Ballyfermot College of Further Education PH: (01) 6269421, info@bcfe.cdetb.ie

Further Information 

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1, Ireland

Tel: +353-1-8730093

Email: info@pipers.ie

Web:  www.pipers.ie

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers, was founded in 1968 when there were fewer than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing a number of significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipe making.

NPU is accredited to UNESCO as a competent NGO in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH).

NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include the Department of Culture, Heritage, and the Gaeltacht, The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta Street, Dublin 1, Ireland

W: www.pipers.ie E:info@pipers.ie P: 00353(0)1 8730093

www.facebook.com/napiobairiuilleann

www.twitter.com/Napiobairi 

-ENDS-

_______________

An chláirseach anois mar chuid de chúrsa sainiúil i ndéantús uirlisí ceoil 

Preas-ráiteas ar son Na Píobairí Uilleann

1 Meitheamh, 2020

Grianghrafanna á ndáileadh ag Fennell

Tá áthas ar NA PÍOBAIRÍ UILLEANN (NPU) a fhógairt go bhfuil tuilleadh uirlisí ceoil le cur leis an sruth i ndéantús uirlisí ceoil atá mar chuid den chlár Ceoltóir. Tá seo le tosú i Meán Fómhair 2020 i gcomhpháirtíocht le Coláiste Breisoideachais Bhaile Formaid (BCFE).

I mí na Nollag seo caite chuir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) an Chláirseach Éireannach lena Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna. Múinfear déantús na huirlise  íocónaí seo anois ag PipeCraft, ionad oiliúna NPU i gCluain Seach, mar chuid den Ard-Dioplóma Náisiúnta i dTaibhiú an Cheoil Traidisiúnta le BCFE.

Tá na huirlisí ceoil an maindilín agus an mandóla curtha leis an gclár oiliúna freisin agus leanfar ar aghaidh leis na cúrsaí don phíb uilleann, don fhliúit agus don fheadóg atá ann cheana féin. 

Is cúrsa dhá bhliain ar Leibhéal 6 é agus tosóidh sé ag tús na bliana acadúla i Meán Fómhair 2020 faoi réir treoracha sábháilteachta Covid 19.

Agus é ag caint ar fhorbairt an chúrsa dúirt Gay McKeon Príomhfheidhmeannach NPU: “Is cuid ríthábhachtach é de chosaint agus de chur chun cinn an cheoil traidisiúnta é an méid déantúsóirí oilte d’uirlisí ceoil a mhéadú agus tá áthas orainn gur féidir leis an áis atá ag NPU i mBaile Átha Cliath Thuaidh ról lárnach a imirt sa gcuspóir seo. 

Chuir muid na cúrsaí nua seo don chláirseach, don mhaindilín, agus don mhandóla le chéile i gcomhpháirtíocht le Coláiste Breisoideachais Bhaile Formaid (BCFE) mar mhodúl creidiúnaithe, rud a chabhróidh leis na rannpháirtithe a slí a dhéanamh i dtreo gairm bheatha a bhaint amach ins an saincheird a bhaineann le déantús uirlisí ceoil.”

Le tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ó áisínteachtaí eile stáit osclaíodh PipeCraft, Ionad Oiliúna NPU, in 2011. Ba í an chéad áis dá sórt in Éirinn í leis an trealamh cuí, na huirlisí agus na hábhair atá ag teastáil chun na scileanna i ndéantús uirlisí ceoil a sheachadadh. Bíonn feachtas tiomsaithe airgid ann gach bliain le tacú léi.

Ó shin i leith tá os cionn 150 scoláire tar éis sainoiliúint a fháil i ndéantús píbe ar chúrsaí lánaimseartha agus ar mhodúil pháirtaimseartha. Cuireadh an fhliúit agus an fheadóg leis na cúrsaí in 2018 am a ndeachaigh NPU i gcomhpáirtíocht le Coláiste Breisoideachais Bhaile Formaid (BCFE). 

Rachaidh cúrsaí NPU/BCFE i ndéantús uirlisí ceoil chun tairbhe na n-earnálacha oidhreachta, cultúir, ealaíon, fiontraíochta agus fostaíochta.

Agus Éire arís ina hionad barr feabhais i ndéantúsaíocht den phíb uilleann, den fhliúit, den fheadóg, den chláirseach, den mhaindilín agus den mhandóla cuirfidh sin le fostaíocht san earnáil easpórtála agus i dturasóireacht cultúrtha.

Is féidir iarratas a chur isteach ar shuíomh idirlín an choláiste Ballyfermot College of Further Education www.bcfe.ie Teileafón: (01) 6269421, info@bcfe.cdetb.ie.

Tuilleadh Eolais 

Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

Teil: +353-1-8730093

Rphost: info@pipers.ie

Suíomh idirlín:  www.pipers.ie

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar nach raibh ach thar ar 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a Roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

Suíomh Idirlín: www.pipers.ie Rphost: info@pipers.ie Teileafón: 00353(0)1 8730093

www.facebook.com/napiobairiuilleann

www.twitter.com/Napiobairi 

-CRÍOCH-

 

May
18
Fionntan Byrne
Online Pipes Maintenance Workshop with Jim Wenham
,
0
, , ,

Online Pipes Maintenance Workshop with Jim Wenham

Thursday 28th May, 3.00pm – 5.00pm 

FULLY SUBSCRIBED

This course is now full, but we do plan on hosting another online maintenance workshop very soon. If you would be interested in attending, please email info@pipers.ie.

Na Píobairí Uilleann are please to announce that we will be holding an online pipes maintenance course using Zoom video calling. The course will take place with well-known pipe maker Jim Wenham.

The workshop will comprise of practical demonstrations on how to solve various problems that participants may have encountered with their pipes, and give them the confidence to attempt some of this maintenance work themselves. Topics will include:

 • rehemping loose joints
 • repair and/or replacement of valves in both bag and bellows
 • tying a chanter stock into a bag
 • cutting a bag to tie-in a blow pipe
 • a systematic approach to leak detection and repair
 • replacement of key pads
 • cleaning of uilleann pipes

Participants should send, in advance, any queries, faults, or problems that they might like covered when they make their application for a place on the course. They should have their own pipes to hand when logging in to the workshop.

Places on this course are limited. To register your interest or for more information please contact info@pipers.ie or call +353 1 8730093.

Cookie Notice