Home  »  Community News  »  Press Release/Prease...

Press Release/Preaseisiúint: New Pipers’ Society/Cumann na nPíob Úr

Jan
29
Carolyne Lindsay
Press Release/Preaseisiúint: New Pipers’ Society/Cumann na nPíob Úr
0

Northern Pipers’ Society

We are delighted to announce the establishment of new traditional music society in Belfast. The Northern Pipers’ Society aims to promote traditional music, and piping in particular, amongst the general public in the North of Ireland and further afield through quality tuition, regular sessions, workshops, concerts and much more.

Uilleann piper and co-founder John McSherry says “I am delighted to be involved in this new venture and look forward to working with the Duncairn Centre of Culture & Arts in order to promote piping here in Belfast and further afield. We are blessed to have world class performers such as uilleann piper Darragh Murphy and bagpiper Ross Hume giving their expert tuition on a weekly basis. It is the first time, to our knowledge, a group like this has been established in Belfast to promote both piping traditions and we hope to bridge the gap which exists between them.”

Classes begin on Monday the 9th of February at 7.30 until 8.30. Pipers of all levels, beginner to advanced are welcome. McSherry also states “The main focus of our activities will be the teaching of the pipes to an exceptional standard as it is through this that the playing of the instrument will  prosper and develop.  As well as piping classes, the society will be offering tuition on a variety of other instruments and regular workshops on pipe maintenance, reed making and other crafts.”

The Society will organise an annual festival, bringing the best of Piping and traditional music to Belfast and will also offer services for weddings, corporate events, celebrations,  and so forth throughout the year.

Beidh Cumann na bPíob Uladh ag eagrú Féile bhliantiúil, ag tabhairt árdán d’árdchaighdeán ceol thraidisiúnta agus píobaireacht, i mBéal Feirste.

The classes will be held on Monday evenings in the Duncairn Centre for Culture and Arts located at the Duncairn Complex, Duncairn Ave, Belfast. For further information on classes, membership and Northern Pipers’ Society events visit www.northernpipers.com or contact us at northernpiperssociety@gmail.com

Cumann na bPíob

Is le lúcháir mhór atá muid ag fógairt go bhfuil cumann ceoil thraidisiúnta úr nua ag feidhmniú i mBéal Feirste, Cumann na bPíob. Is í an aidhm atá againn ná ceol traidisiúnta a chur chun cinn i measc an phobail i gCúige Uladh, agus sna ceantair mórthimpeall, tré teagasc d’ardchaighdeán, seisiúin cheoil rialta, ceardlanna, ceolchoirmeacha agus i bhfad níos mó a chur ar fáil.

Dar le duine de bhunaitheoirí an chumainn, an píobaire John McSherry “Cuireann sé an-áthas orm a bheith páirteach sa tionscadal tionscadal úr nua seo agus tá mé ag súil go mór le bheith ag obair le Ionad Cúltúrtha agus Ealaíona Duncairn chun píobaireacht a chur chun cinn anseo i mBéal Feirste, agus ar fud an chúige go léir. Tá an t-ádh dearg orainn go bhfuil ceoltóirí den scoth againn, sa chuideachta sin tá Darragh Murphy againn ar na píobaí uilleann agus Ross Hume ar an phíb mhór, a bheidh  sásta saineolas ceoil a roinnt le foghlaimeoirí sa chathair seo. Is é seo an chéad uair, go bhfios dom, gur bunaíodh grúpa mar seo chun píobaireacht ón dá chúltúr, atá go láidir anseo sa chúige seo, a chur chun cinn.”

Tosaíonn na ranganna ar an Luan 9ú Feabhra ó 7.30 i.n go dtí 8.30 i.n in Ionad Cultúrtha agus Ealaíona Duncairn atá suite ar Bhóthar Aontroma i dtuaisceart Bhéal Feirste. Tá fáilte roimh fhoghlaimeoirí d’aon leibhéal, idir óg agus aosta, freastal ar na ranganna. Deir McSherry “Is í teagasc na bpíob príomhaidhm an chumainn seo, is tríd seo a dhéantar traidisiúin na n-uirlisí’ a fhorbairt agus a neartú.Chomh maith le ranganna píobaireachta, beidh Cumann na bPíob Uladh ag cur ranganna ar fáil ar réimse leathan d’uirlisí maraon le ranaganna déantúsaíochta giolcaí agus ceird eile a bhaineann leis na píobaí.”

Beidh Cumann na bPíob ag eagrú féile bhliantúil, ag tabhairt ardáin d’ardchaighdeán ceoil thraidisiúnta agus píobaireachta, i mBéal Feirste. Chomh maith leis sin beidh siad ar fáil le seinm ag bainiseacha, imeachtaí corparáideacha agus go leor eile le linn na bliana.

Tá tuilleadh eolais ar ranganna, ballraíocht agus Cumann na bPíob le fáil ag www.northernpipers.com nó tré ríomhphost a sheoladh chugainn ag northernpiperssociety@gmail.com.Cookie Notice