News

NPU Statement on RTÉ Prime Time Investigates

Na Píobairí Uilleann (NPU) strongly condemns the reported sexual abuse and discrimination in the recent RTÉ Prime Time Investigates programme. We praise the courage of those who came forward and spoke out, and we support their actions in doing so. 

NPU is an inclusive organisation and we aim to provide a safe environment for all to enjoy and participate in the Irish Traditional Arts with zero tolerance towards abuse of any kind.  

NPU implements an artistic policy along with a child protection policy. We actively promote fairness, transparency and diversity in our engagement with performers of all ages and backgrounds.

——-

Ráiteas ó NPU maidir le RTÉ Prime Time Investigates

Cáineann Na Píobairí Uilleann (NPU) go láidir an drochúsáid ghnéasach agus an leithcheal ar bhonn gnéis a tuairiscíodh le déanaí ar chlár RTÉ Prime Time Investigates. Molaimid iad siúd a tháinig chun tosaigh le labhairt amach faoi seo agus an misneach a bhí acu sin a dhéanamh agus tugaimid lán-tacaíocht dóibh.

Is eagraíocht ionchuimsitheach í NPU agus tá sé mar aidhm againn timpeallacht shábháilte a chur ar fáil do chách inar féidir le gach duine páirt a ghlacadh agus taitneamh a bhaint as na hEalaíona Dúchasacha. Ní ghlacaimid ar aon bhealach le drochúsáid d’aon tsaghas.

Cuireann NPU beartas ealaíne agus beartas um chosaint leanaí i bhfeidhm. Cuirimid cothrom na féinne chun cinn go gníomhach. Cuirimid trédhearcacht agus ilchineálacht chun cinn chomh maith agus muid ag déileáil le taibheoirí de gach aois-ghrúpa agus de gach cúlra.