Píobaire, An, Volume 4, Issue 40, Page 5

Píobaire, An, Volume 4, Issue 40, Page 5
0 views
Favourite | Share | Feedback

Properties

periodical Publisher
Na Píobairí Uilleann
periodical Editor
Chairman, NPU
periodical Title
Píobaire, An
volume Number
4
issue Content
9~ Reviews ~Mise an Fear CeoilSéamus Mac Aonghusa“Mise an Fear Ceoil” Séamus Ennis – DialannTaistil 1942-1946. Curtha in eagar ag Ríonach uíÓgáin 490 lch. Cló Iar-Chonnachta 2007. €45 aluach.cur síos ann fosta ar an dá sheal a chaith sé igCo. an Chláir agus ar an chuairt a thug sé archondae Mhaigh Eo.Léiríonn méid agus fiúntacht an ábhair athiomsaigh Ennis gur bailitheoir den chéadscoith a bhí ann agus cuireann an dialann seoin iúl dúinn cén dóigh a ndeachaigh sé i mbunoibre sa pháirc, cén meas a bhí aige orthu siúda bhí ag soláthar an ábhair dó agus leoga céndearcadh a bhí ag na daoine éagsúla ar bhuailsé leo airsean. Tá a fhios againn, cuir i gcás,gur shíl Seán Ó hEochaidh, bailitheoirgradamach eile de chuid an Choimisiúin, amhór de Shéamus mar dhuine, marGhaeilgeoir agus mar cheoltóir. Chonacthasdó nár éirigh le duine ar bith eile as baileisteach Gaeilge Thír Chonaill a fhoghlaimchomh foirfe agus chomh gasta is a d’fhogh-laim Séamus í. Bhí meas as cuimse ag bunadhna Gaeltachta i gcoitinne ar Shéamus marchonacthas dóibh gur duine díobh féin a bhíann de thairbhe é bheith in inmhe canúints’acu féin a labhairt amhail mar bhí sí aige ónchliabhán. Ní amháin sin ach ba ghnáth leisiad a chur faoi gheasa de bharr fheabhas achuid ceoil. Le fiche focal a chur in aon fho-cal amháin, ar a suaimhneas a bhí siad agusiad ag plé leis agus is amhlaidh is mó an t-ábhar a roinn siad leis dá bharr. Oibrí dícheal-lach a bhí ann mar Shéamus agus é ag obairfaoi choimirce an Choimisiúin, leoga bhí an t-amhránaí Seán ’ac Dhonncha, den bharúil gobhféadfadh Séamus oiread a bhailiú taobhistigh de lá amháin is a ghlacfadh sé seachtainar ghnáthdhuine a chur i dtoll a chéile. Go Conamara a cuireadh Séamus an chéad-uair agus d’fhan sé ann ó 2 Iúil go dtí 14 MeánFómhair 1942. Bhí eolas measartha maith arChonamara aige faoin am seo mar ba ghnáthleis gabháil ar saoire ann lena mhuintir féinagus é ag fás aníos. Rothar an gléas taistil aLeabhar álainn tarraingteach é seo atabunaithe ar an dialann a scríobhSéamus Ennis agus é ag obair marbhailitheoir lánaimseartha ag CoimisiúnBéaloideasa Éireann ó 1942-46. Foinse tháb-hachtach amach is amach atá sa dialann toiscgo dtugann sé seans dúinn saol an bhailitheo-ra a thuigbheáil faoi mar a bheadh muid féinann ag an am in éineacht leis. I gConamaraagus i dTír Chonaill is mó a chaith Séamus achuid ama mar bhailitheoir de chuid anChoimisiúin agus déantar trácht sa dialannchomh maith ar na sciúirdeanna a thug sé arLuimneach agus ar Cho. an Chabháin agus tá8~ New Publications ~The Dance Music ofSéamus EnnisPat Mitchell(Na Píobairí Uilleann. 480pp, ISBN 978-0-9509743-6-1)€60.00 (€50 to members, plus P+P)NPU Patron and Board member PatMitchell has been researching therepertoire and style of outstandingpipers for the last 40 years. His study of WillieClancy’s piping, The Dance Music of WillieClancy, was published in 1977, to be followedin 1985 with The Piping of Patsy Touhey (co-written with Jackie Small).He has now completed his third major studywith The Dance Music of SéamusEnnis, which is to be launched at theend of May at our 40th Annual Tionól.This work consists of detailed tran-scriptions, from both commercial andprivate recordings, of 179 items fromEnnis’s repertoire of dance music.These include all the types of dancemusic that Ennis played, with tunestranscribed from his piping and whis-tle playing. In the case of the pipingitems the music is transcribed to avery fine level of detail, with everycut, cran, grace note or other decora-tion (as well as the regulator parts)indicated. Pat’s transcriptions alsoreveal the fine texture, as he calls it, ofEnnis’s playing – the barely percepti-ble artefacts that combine to make thispiping so recognisable; that create the‘Ennis sound’.Along with all the transcriptions thereis an outline version of each tune insimple notation, which will facilitatethose who want to acquire the tunesquickly. However Pat points out thatthis is not a tunebook, but a detailed analysisof the playing of one of our most iconicpipers, and should be used in conjunction withthe recordings to understand his style.An introductory section includes biographicaldetails, the historical piping context, the struc-ture and musical potential of the uilleannpipes, a guide to the principal elements ofEnnis’s piping and an analysis of the tech-niques that go to make up his unique style.The book is published in hardcover only, B4size, and contains 480 pages. It will retail for€60 to the general public and €50 to NPUmembers. During the pre-launch period it isavailable at a special price of €40.Terry Moylan
issue Number
40
page Number
5
periodical Author
[Periodical]
issue Publication Date
2007-04-01T00:00:00
allowedRoles
anonymous,guest,friend,member

Píobaire, An, Volume 4, Issue 40

Related Keywords