Friends Share the sound

We are now pleased to announce the launch of our Friends of Na Píobairí Uilleann programme.

Funds generated from the new scheme will help to expand our outreach teaching activities. The subscription is €40 per year and all Friends receive:

Friends banner

  • Access to our collection of audio and video recordings in our on-line archive Source
  • Access to our audio and video collections on mobile music app MovingCloud
  • Access to thousands of tunes transcribed from old publications in our Irish Music Collections Online
  • Access to our online Library

If you would like to support the work of NPU, please sign up at www.pipers.ie/register

About Friends of Na Píobairí Uilleann

Introducing our new Friends scheme. Being a Friend of Na Píobairí Uilleann offers people a chance to Share the Sound of Ireland by supporting our programme of activities and events. For more information about our activities see our latest Annual Report here

 About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation, delivered through the organisation’s commitment to excellence in values, governance and processes. NPU are fully compliant with the Governance Transparency Scale A Standard.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition as well as releasing a number of significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – Pipecraft – has been established to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs, The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta Street, Dublin 1, Ireland.
Phone: +353-1-8730093
Email: info@pipers.ie
Website: www.pipers.ie
Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann
Twitter: www.twitter.com/napiobairi
Apps: www.pipers.ie/apps

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) sa bhliain 1968, tráth a raibh níos lú ná 100 píobaire fágtha in Éirinn. Ach inniu, is eagraíocht ealaíon faoi bhláth í NPU atá tiomnaithe do Cheol na hÉireann a dháileadh trí Rochtain, Oideachas, Taibhiú agus Caomhnú. Déantar é seo trí ghealltanas na heagraíochta d’ard-chaighdeán i luachanna, i rialachas agus i bpróisis.

Tar éis athchóiriú a dhéanamh uirthi, osclóidh a ceanncheathrú Sheoirseach ag 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath, i mí Eanáir 2007, agus tá NPU gnóthach ag freagairt don éileamh mór ar theagasc rialta, agus ag eisiúint roinnt foilsiúchán agus taifeadtaí suntasacha ó shin. De bharr go raibh éileamh i bhfad níos mó ná an líon píob a bhí ar fáil, bunaíodh PipeCraft, an tIonad Oiliúna ina ndírítear ar shárcheird déanta píob a mhúineadh.

Is iad an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath na príomhghníomhaireachtaí cistiúcháin atá ag NPU.