Píobaire, An, Volume 4, Issue 40, Page 6

Píobaire, An, Volume 4, Issue 40, Page 6
0 views
Favourite | Share | Feedback

Properties

periodical Publisher
Na Píobairí Uilleann
periodical Editor
Chairman, NPU
periodical Title
Píobaire, An
volume Number
4
issue Content
11Cuaichín Ghleann Neifín /The Little Cuckoo of GlenNephinDavid Power(Phateon Records SPINCD1010)Available from Na Píobairí Uilleann at €20.00 (lessmember’s discount, plus P+P)the Wednesday piping night at ScoilSamhraidh Willie Clancy in 2006 and thisrecording is in line with all that I’ve heard sofar.He has listened to other players and mentionsTommy Reck, Peter Carberry, TommyKearney, Jimmy O’Brien Moran, MacDaraMac Donncha and even a class in MiltownMalbay with Breandán Breathnach in theearly 1980s. I can hear influences fromSéamus Ennis and I know that he refers toother recordings and other musicians besidespipers as well.There are 13 tracks, well chosen, and you canhear that the performance is quite sponta-neous which gives life and a sense of imme-diacy to the music. He plays five slow airswhich is a high proportion and one whichsuits my personal taste. He mentions listeningto Labhrás Ó Cadhla, Nioclás Tóibín, and inparticular Seosamh Ó h-Éanaí, and myAmong the qualities which are neededfor good piping, two are certainlytechnique and an ability on the piper’spart to “feel” the tune as it is being played.These qualities arrive from different placesbut if they are in balance, then for me, themusic is likely to be good. And I further thinkthat, of these, the second has to be the moreimportant as the technique is there for enhanc-ing the tune and the tune is not there as a vehi-cle for demonstrating a superabundance oftechnique.I think that David Power has it right. He’s avery good player – his fingers move well, hehas a distinctive, integrated style of playingand the result is music which is spirited, warmand interesting to hear. I’ve heard him live afew times – in New York, in his own Co.Waterford, at a private recital in Dublin and at1 Reels: The Donegal Reel; The DublinReel2 Air: Eibhleanóir a Rún3 Hornpipes: First of May Hornpipe; AnSean Veist ‘s an Carbhat4 Reels: Polly Put the Kettle On; MissJohnson5 Air: Cuaichín Ghleann Neifín6 Jigs: Friars Britches; An RógaireDubh7 Set Dance/Hornpipe: Rodney’s Glory;The Leitrim Thrush8 Air/March: Casadh an tSúgáin; Garry-owen9 Reels: The Wise Maid; The LimestoneRock10 Air: An Bunán Buí11 Reels: The Road to Lisdoonvarna; TheFive Mile Chase12 Air: Sliabh Geal gCua na Féile13 Reels: Colonel Frazer; The Collier’sReel10bhí aige le tabhairt faoin obair bhailiúcháinach bíodh sin mar atá is leitheadach for-leathan an raon talaimh a chlúdaigh sé ar anghearrán iarrainn. Is é rud nach bhfuair sé carrgo dti an bhliain 1946 agus ansin féin bhídeacrachtaí aige óir bhí ciondáil ar pheitrealan t-am sin ach, in ainneoin sin is uile, mar ascríobh sé sa dialann i ndiaidh dó pilleadh ónchéad turas a thug sé ar Thír Chonaill sa ghlu-aisteán, … tá mé in ann a rá gurb é a bhí agteastáil go géar leis an sclábhaíocht a bhaintas an obair (lch 323). Is furasta cás s’aige athuigbheáil, dá ghairbhe na bóithre an t-amsin!I nGlinsce a casadh an duine is mó ar bhail-igh sé ábhar uaidh riamh, is é sin, Colm ÓCaoidheáin agus tharla gurb é Colm an duineis mó ar bhain Séamas sult as bheith inachomhluadar agus é ag gabháil d’obair seo anChoimisiúin. Seo cur síos amháin a rinneSéamus ar Cholm sa dialann a léiríonn andáimh a bhí aige leis: Is fear é Colm atágarbh, croíúil ina bhealach, ach d’fhéadfadhsé suí i gcomhluadar ag féasta mór, cuirim igcás, in Áras an Uachtaráin agus gan náireriamh ná cúis náire a thabhairt don duine abheadh in éindí leis, tá sé chomh múinte sin(lch. 91). Ar na hamhránaithe móra eile dechuid Chonamara a raibh Séamas i dteag-mháil leo bhí Sorcha Ní Ghuairim agusSeosamh Ó hÉanaí. Is díol suime dúinne marphíobairí gur casadh an píobaire PeaitCanavan as an Aird Mhóir air chomh maithagus gur thug Séamus foireann úr píobaí acheannaigh Peait i mBaile Átha Cliath leis goConamara. Ag Peait a fuair sé an ríl “Ceo nagCnoc” agus tá an nodaireacht a rinneSéamus de le feiceáil sa leabhar (lch 79). Dálaan scéil, le linn dó bheith ag obair i Luim-neach bhuail sé le beirt phíobairí eile, eadhon,William Keane agus Maggie Murphy.Ar na ceoltóirí a chuaigh i gcion ar Shéamusagus é i dTír Chonaill bhí an fidléir mór le ráNiallaí Boyle, ar chuir sé aithne air tá tamallde bhlianta roimhe sin i gceannáras RaidióÉireann i mBaile Átha Cliath. Ba mhinic anbheirt acu ag seinm ceoil le chéile taobhamuigh de theach an Bhaoilligh nuair a bhíSéamus i dTír Chonaill. Fidléir eile as Dún nanGall ar bhailigh Séamus traidhfil tíuineannaaige Con Cassidy as Cruachlann láimh leTeileann in iardheisceart an chontae. Ar napíosaí ceoil a bhreac Séamus síos uaidh bhíleagan den ríl “The Maids of Castlebar”, ríl arghnáth le John Doherty “McFarley’s Reel” athabhairt air. Tá grianghraf den nodaireacht arinne Séamas de leagan seo Choin de lefeiceáil anseo chomh maith (lch 188). Tátrácht ar na fidléirí Frank Cassidy agus JohnDoherty sa dialann fosta agus ar a sheachan-taí is a bhí Frank ach go háirithe maidir lecoinne a dhéanamh le Séamus ionas gombreacfaí síos samplaí dá chuid ceoil.Is cinnte go gcuirfidh a lán daoine suim saleabhar breá seo ar teistméireacht chuíghalánta é ar an seal a chaith Séamus leCoimisiún Béaloideasa Éireann. Mar is dualdo Chló Iar-Chonnachta tá an cur i láthair arfheabhas Éireann agus is mór a chuireann nagrianghrafanna éagsúla le tarraingt agus lecuma an leabhair. Tá moladh mór tuillte ag anDr Ríonach uí Ógáin as an leabhar éachtachseo a chur le chéile. Tá na nótaí agus na hin-néacsanna a chuir sí leis thar a bheithúsáideach suimiúil ó tharla a eolaí is a chuim-sithí atá siad. Cloch luachmhar ar charnShéamuis an leabhar seo a mbeadh sé féin an-sásta leis gan dabht. Robbie Hannan(This wonderful publication is based on thediary Séamus Ennis kept as collector with theIrish Folkore Commission for the years 1942-6. It gives an insightful account of his collect-ing work in Donegal, Connemara, Cavan,Mayo and Limerick. The book will be interestto all those interested in Séamus Ennis and inthe many musicians and singers from theareas where he compiled his impressive col-lection of material for the Irish FolkloreCommission.)
issue Number
40
page Number
6
periodical Author
[Periodical]
issue Publication Date
2007-04-01T00:00:00
allowedRoles
anonymous,guest,friend,member

Píobaire, An, Volume 4, Issue 40

Related Keywords