Píobaire, An, Volume 2, Issue 15, Page 3

Píobaire, An, Volume 2, Issue 15, Page 3
1 views
Favourite | Share | Feedback

Properties

periodical Publisher
Na Píobairí Uilleann
periodical Editor
Chairman, NPU
periodical Title
Píobaire, An
volume Number
2
issue Content
I FROM THE ARCHIVEOR-CHILL AND CHREAGAIN (the churchyard of Cregan) Ins na chadbhlianta den FhisCheoil bh(odh eomOrtas ann do Foinn nr foilslodh cheana. Duine ar bith a bheadh ag goilag iom afocht ann thugadh s liosta de Ia poirt agus na foinn a hhf ar eolas aige agus thogh-fadh na moltOir( roint acu sin a shflcadar gan d o a bheith curtha orthu. Cuirf( all gl eas Edisonfaoi rir ansin agus chasfadh an fonnadOir nO an ceoltOir na pfosaf a bheadh ceaptha do. Bhf si gecist ag lucht stiUrtha na Fise cnuasaoh de na ceolta seo a ohur I gcIO agus this suim deblianta bh( meal! mOr de cheol scrtfa slos acu 6 na heiteAin. Sch siligeach a bhf na daoinemeasutila seQ a bht ag pie leis an obair seo agus acoith Standord, Joyce, O Neill agus Roche iadI rjocht is nach bhfui l againn de bharr a saothair ach !eabhrn gagach de cheolta a bhfui l No. 1go dO ohasach faoi ohio ar an gc!hdach. Bin 1914. Scaipeadh na Iimllscrthhfagus na h-eiteainagus is fada n Ia anois 6 bhac lucht na Fise leis an gceol dUchasach, ce go mbfonn sC fuagraitheacu ar a gClAr gurb a chothti is prfomhchuspOir dOibh. Ar dhmharaf an tsaoi! dfhar g!aiclnde na h-eitein s i an !imhscrlbhinn bheag amhin ar fail a bhain leis an mbeartas seo choinhmaith. Ta roint bheag den cheol san d flioinse seo agus ma cheann sin t siad i gcIO freison igcnuasaeh na Feise. N T bhacfar ach I c fonn amhrAin amhin as an mid sin anseo, Urchill anChreagin.Mar sea Breand an Mae Ruairf, Brendan 3. Rogers, a bhf ma orgnalsa Pro-Cathedral i mBai lcAtha Cliath i dt is an chCid seo fear scriofa na Ia. Is dfol spise an mOta a ehuir s leis an gceadiarracht den phlobaireacht a scr(obh s C The Caravel le John Cash;The Pipers tunes were played with(out) any strict observance of rhythm except in dance music.They dwelt in (sic) notes at starting and ending of phrases and always played a prelude whichwas the same to all tunes. This I have not transcribed. R.J,R.Ag eornOrtas na bliana 1900 a reacht ileadh i inBal Feirsde a chas Dan Markey The Church-yard of Creggan. Ta an t-ainm contrilte, Cleggan in it Creggan sa genuasach. Leagan lom atgar go inaith don cheann a thugaim fein anseo at I leagan Mhic Ruairf. Ms lonn fCin an leagansin sa laimhserlbhinn t sC feannta go cnaimh ag eagarthOir an leabhair (Arthur Darley?). Dthiscscisean an fonn idir barr!Inte gur bhrt, sC anuas air an rhythm sin a dairigh Mac Ruairf a bheithar iarraidh ins na foinn sco ag na pfobair(. Nfl aon aimhreas nach inbfodh Petrie, Bunting agusJoyce ar an gceird chCanna ehomh inaith.N I go maith dthCadfa amhrn Airt Mhich Chubhthaigh a r ar an bhfonn mar a bh( sC ag 0Marcaigh; n(or ,nhOr a dheasU anseo is anslfid, don chead veArsa ar chaoi ar bitli. BhC leaganBCarla den amhrn ag rith leis an limistara arb as an file f emn agus sC is dOigh gurb e a bhfdh chasadli ag an hpcobaire.An t at ag iarraidh tuilleadh eolais i dtaobh an amhrin geobha sC treoir an na foinsf inAinhrain huige Uladh (e. Cohn O Baoi l!) agus ar chlra an thile in Art Mac Cooey and his timesle Tom as 0 Fiaich. rnirt . n f l J J 7 : S Jj iH aAg ftchi!! an Creagin sea codail misc arCir faoi bhrOn.Is I c heirghe na inaidne thAinic an ainnir fa mo dhin Ic pOig;Bhi grfs-ghruaidh ghartha aici agus linnir ma ciabh mar orsgurb C rocshlainte n domhain bheith agu amharc ar all rMin Oig.At the churchyard of Creggan 1 slept last night in woeand at daybreak the maiden came to meet me with a kiss;Her bright cheek blushing and the sheen of gold in her hair.twas the elixir of life to gaze on the fair young maid.3
issue Number
15
page Number
3
periodical Author
[Periodical]
issue Publication Date
1982-07-01T00:00:00
allowedRoles
anonymous,guest,friend,member

Píobaire, An, Volume 2, Issue 15

Related Keywords