Píobaire, An, Volume 1, Issue 8, Page 8

Píobaire, An, Volume 1, Issue 8, Page 8
0 views
Favourite | Share | Feedback

Properties

periodical Publisher
Na Píobairí Uilleann
periodical Editor
Chairman, NPU
periodical Title
Píobaire, An
volume Number
1
issue Content
(70)8PORT AN DA GHADHARDinis Padraig 0 Cearbhajlj, Muinteok agus Piobaire, a chaith seal da shaol i Loch Garmanan sceal seo a leanas dom,Bhi piobaire cnn fado agus uair amhain do chuaidh se ar bhainis ag sefnm don chomhluadar.Bhi an bhainis bhfad ar shiul on a cheanntair fein agus ag filleadh abhaile do do chuaidh seamu. Tar els tamaill do chonnoic se solos i dtfgh achar gearr on mbothar agus chuaidh se idtreo an tigh le faisneis an bhealaigh a chur. Nuair thainig se i ngar don tigh chuala seceol istigh ann agus mar Sin dfeach se isteach frid an fliuinneog feachaint cod do bhi ar siulistigh. Thainig ionghadh air nuair nach bhfaca se istigh ach dha ghadhar agus iad na suidheas comhafr na teineadh ag comhra. Ach nionad an comhradh do labhairt ag seinm a bhiodaragus sin e an ceol do chuala se. Dfhan se tamaillin ag feachaint mar do bhi scath air dulisteach agus annsin dfhill se ar ais don bhothar agus do bhain se a bhealach abbaile chomhmaith agus do bfheidfr leis.Ni rabh se 1 nann chuimhneamh ar an gcainnt ach do chuirnhnigh se or an gceot. Niorthaitnigh ceol go ro maith leis an lucht eisteachta mar do chreid siad go rachadh duine asa mheabhar dha gcloisead se ro-mhinic e. Bfheidir go rabh an ceart aca ach mas mian libheolas do chur air seo anois dibh e-1IL- 1. . .IF- &-I,,, FL -- --- .w i %lI P& -1 - 4 - III 1 l iUa- _ _L2r.r rr =--- --(,._.t IIJ Lt1__I._ .. .-., ,-r- ,__- .. .-. ,- , ,_.____ .-.I -- -II- IkI Ia-IaII TII-ii- r----r-----r---1---- -1-,----- .1-- 1 . - . ,_ F - i I f - ]- Li i i t I I / r ri-Ii IitflLW 5 ))i,r LL1rfflaI,, , liii 111111 111111 1111112J!L E L by.A reproduction from the. chapter dealing with the pipes.Seosamh BreathnacjiRange and fingering of chanter. .o denote, respectively,holes to be covered or left open. Except when soundingthe bottom note, the chanter is normally rested on asmall pad of leather worn by the piper above the rightknee. This pad, known as the popping strap, makes thechanter air-tight when all the vents are covered by thefingers. Its use is essential for crisp nonlegato playingand for securing a bright, clear tone, particularly inthe second octave. A valve fitted to the bottom of thechanter is sometimes used instead of the strap. Variationsin fingering occur in rapid playing and when the chanteris raised off the knee. C natural is usually obtained inthe second octave with the aid of a key which is fittedto the back of the chanter and operated by the rightthumb.Folk Music and Dances of Ireland is published by the Talbot Press, Talbot Street, Dublin,prices 1 .50 and 8 Op.I,.ILI -I .III rS III IIAn Piobaire is Typed and Printed by :Excel Secretarial Services,29 Clare St., Dublin. Tel:64732
issue Number
8
page Number
8
periodical Author
[Periodical]
issue Publication Date
1972-01-01T00:00:00
allowedRoles
anonymous,guest,friend,member

Píobaire, An, Volume 1, Issue 8

Related Keywords