Home  »  Community News  »  Scoil Cheoil an Earr...

Scoil Cheoil an Earraigh

Feb
17
Sabhbh Ni Mhaolagain
Scoil Cheoil an Earraigh
0

logo

Ranganna Ceoil & Amhránaíochta 2016 (Classes)

Cláirseach / Harp Deirdre Grainbhéal
Bosca Ceoil / Accordion Breanndán Ó Beaglaoich Dermot Byrne
Bodhrán Colm Murphy
Bainseo (Banjo) Guitar Shane Mulchr0ne Donogh Hennessy
Píb Uileann / Uileann Pipes Cillian Ó Briain
Veidhlín / Fiddle Caoimhín Ó Raghallaigh Eithne Ní Chatháin Paddy Glacken
Feadóg Stán / Whistle Bríd Donnelly Paul McGrattan
Feadóg Mhór / Flute Aoife Grainbhéal
Consairtín / Concertina Cormac Ó Beaglaoich
Píob Mhór / Bag Pipes Allan MacDonald
 Orgán Béile / Mouth Organ  Noel Battle (Aoine / Fri 3pm and Sath/Sat 10am amháin/only)
Amhránaíocht ar an sean nós Éilís Ní Chinnéide Páidí Mhárthan Mac Gearailt

Am/Times

Déardaoin
Thursday
10:00 – 13:00
Aoine
Friday
10:00 – 13:00
Satharn
Saturday
10:00 – 12:00
12:00 – 12:30 Sos / Break
12:30 – 13:30 Ceolchoirm na nDaltaí i Sáipéal Naomh Uinseann
Pupils’ concert in the Church

Costas/Fees

Ranganna na maidine  3 lá €50
Ranganna 3 lá + ticéad don dá cheolchoirm + ócáid Oíche Dhéardaoin: €70 (Luach €90/€80)

Morning Classes 3 days €50
Morning Classes 3 days + 1 ticket for Thursday, Firday & Saturday night: €70 (Value €90/€80)

Clár Imeachtaí

Céadaoin 17 Feabhra 2016

Wednesday 17 February 2016

 

8pm Oscailt Oifigiúil Official Opening

Óstán Ceann Sibéal,  Baile an Fheirtéaraigh

Ceol, cleachta, amhráin agus comhluadar.

Oscailt Oifigiúil le Máire Uí Shíthigh. Bí ann gan teip! Deis clárú dos na ranganna ar fáil.

Official opening with Máire Uí Shíthigh, All welcome. Registration for classes opens.

 

10pm Oíche Amhránaíochta  Singers Night

Tigh Uí Chatháin, Baile an Fheirtéaraigh,

Oíche amhránaíochta. Aoi-speisialta Seán Mac Craith. Fáilte roimis amhránaithe agus éisteoirí. Fear an Tí – Noelie Ó Maoileoin. Special guest Seán Mac Craith. Singers & listeners welcome.

 

Déardaoin 18 Feabhra 2016

Thursday 18 February 2016

 

9.00am Clárú – Registration

Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh

Clárú dos na ranganna go léir.

Registration for all classes €50 don 3 lá

 

10am-1pm Ranganna – Classes €50

Ionaid éagsúla, Baile an Fheirtéaraigh

Ranganna sna huirlisí éagsúla & amhránaíocht. Fiosraigh ag an deasc eolais san Óstán.

Classes in various locations. Enquire at the information desk in Óstán Ceann Sibéal for late registration and class locations.

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group

Óstán Ceann Sibéal, Baile an Fheirtéaraigh

Canúint Chorca Dhuibhne, le Domhnall Mac Síthigh. €5

 

10.15. – 11.30 Scléip na nÓg

Ionad an Chomharchumainn, Baile an Fheirtéaraigh

Cluichí, céardaíocht agus ceol don chleas óg (aois 4 – 8) (I bpáirt le Tús Maith)

 

1pm Siamsa na nAosach
Ionad an Chomoharchumainn, Baile an Fheirtéaraigh

Lón, ceol agus cleachta dár gcairde críonna. Le Seosaimhín Ní Bheaglaoich, Iain McFarlane & Ailean Domhnallach

 

2pm Seisiún Oscailte  Open Session

Tigh Uí Mhurchú, Baile an Fheirtéaraigh

Fáilte roimis na ceoltóirí go léir.

All musicians welcome.

 

4pm Píob Mhór & Piob Uileann – A Shared Repertoire

Ceardlann speisialta do phíobairí. A unique workshop for pipers.

Le Ailean Domhnallach

 

7pm Dublin Burning: An Mhúscailt – The Awakening

Ionad an Bhlascaoid / The Blasket Centre €10

Le Breanndán Ó Beaglaoich & Mike Hanrahan
Oíche ceoil, amhránaíochta agus filíochta a bhaineann le Éirí amach 1916 agus ceol nuachumtha spreagtha ag an tréimhse ciniúnach sin.
Dublin Burning is an evening of songs, music and poetry associated with the 1916 rising including new compositions inspired by the people and events surrounding our fateful rebellion.

 

Aoine 19 Feabhra 2016

Friday 19 February 2016

 

10am-1pm Ranganna Classes

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group

Óstán Ceann Sibéal, Baile an Fheirtéaraigh €5

 

12 – 1pm Ciorcal Comhrá & Ceardlann Ealaíona

Tig Áine, An Ghráig €5

Comhrá agus péintéireacht faoi stiúr Áine Uí Dhubhshláine. Oscailte do chách.

A chance to practice your ‘cúpla focal’, pick up a few new words, and paint a picture, under the guidance of Áine Uí Dhubhshláine. All welcome.

 

3pm Tionól na nÓg

Tig Áine, An Ghráig

Deis do amhránaithe agus ceoltóirí óga a gcuid saibhris a roinnt linn. Fáilte roimh chách.

An opportunity to hear some great young talent with local and visiting musicians & singers. All welcome.

 

3pm Rang Máistreachta Masterclass

Ionad an Chomharchumainn, Baile an Fheirtéaraigh €10

Veidhlín – Fiddle  – Paddy Glackin

Orgán Béil – Mouth Organ – Noel Battle

 

3.30pm – 4.30pm Rang Gáidhlig (Comhrá & Amhráin)

Ionad an Chomharchumainn, Baile an Fheirtéaraigh €5

Le Ailean Domhnallach. Feiliúnach do thosnaitheoirí

 

5pm Ceol & Amhráin ar Sheana Thaifeadaí

Múséam, Baile an Fheirtéaraigh

Taispeántas ar thaifeadaí agus cur i láthair le Eoin Moloney

Presentation of pre-1916 original recordings with Eoin Moloney.

 

8pm Ceolchoirm Concert

Ionad an Bhlascaoid, Dún Chaoin – €15 (€10)

Paddy & Kevin Glackin, Paul McGrattan, Aoife & Deirdre Granville, Katerina Garcia, Ailean Domhnallach, Róisín Ní Mhainín

 

Satharn 20 Feabhra 2016

Saturday 20 February 2016

 

10am-12pm Ranganna Classes

 

10am Rang Orgán Béil – Mouthorgan Class

Ionad an Chomharchumainn

Le / With Noel Battle

 

10.15am – 11.30am Ciorcal Comhrá Gaoluinne

Informal Irish Conversation Group €5

Óstán Ceann Sibéal, Baile an Fheirtéaraigh

 

11am – 1pm Ceardlann Rince ar an Sean Nós (Tosnaitheoirí) 

Sean nós dance workshop (Beginners)

Siopa Scáithleán, Baile an Fheirtéaraigh (Trasna ó/Opposite Thig an tSaorsaigh) €15/€10

Le Róisín Ní Mhainín.

 (Féach 2.30pm do rang do rinceoirí oilte – See 2.30pm for advanced class.)

 

12.30pm

Ceolchoirm na nDaltaí  Pupils Concert

Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Ceolchoirm na ndaltaí leis na daltaí agus múinteoirí go léir.

Informal concert in the Church with the pupils and teachers.

 

2pm Siúlóid Guided Walk

Le Domhnall Mac Síthigh. Teacht le chéile 1.45pm ag Scoil an Fheirtéaraigh. Bíodh éadaí & bróga oiriúnacha oraibh. Meet at Scoil an Fheirtéaraigh, 1.45pm. Please wear suitable clothing and footwear.

 

2pm Rang Máistreachta Masterclass

Ionad an Chomharchumainn, Baile an Fheirtéaraigh €10

Bosca Ceoil Accordion Masterclass Dermot Byrne

 

2.30pm – 4.30pm Ceardlann rince ar an Sean Nós (do Rinceoirí le taithí)

Sean nós dance workshop  (Advanced Class)

Siopa Scáithleán, Baile an Fheirtéaraigh (Trasna ó/Opposite Tig an tSaorsaigh)  €15/€10

Le Róisín Ní Mhainín.

(Féach 11am do thosaitheoirí – See 11am for beginners class)

 

3pm Ceardlann Poirt as Albain – Scottish Tunes Workshop

Ionad an Chomharchumainn, Baile an Fheirtéaraigh €10

Le Iain MacFarlane. Feiliúnach do gach uirlis – Suitable for all instruments

 

3.30pm – 4.30pm Rang Gáidhlig (Comhrá & Amhráin)

Ionad an Chomharchumainn, Baile an Fheirtéaraigh €5

Le Ailean Domhnallach Feiliúnach do thosnaitheoirí

 

3.30pm Tráthnóna Amhránaíochta & Ceoil Music and Song

Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh

Leis na Caipíní & aoinna eile. With Na Caipíní and other guests.

 

4.30pm Logainmneacha sa Cheol & Ceol sna Logainmneacha

Ionad an Chomharchumainn, Baile an Fheirtéaraigh €5

Le Nollaig Ó Muirthile

 

8pm Ceolchoirm Concert

Halla na Feothanaí, Feothanach €15 (€10 leanaí)

Noel Battle & Róisín Broderick, Dermot Byrne & Florian Blanke, Tom Browne, Iain MacFarlane, Claire Egan, Mary Rowsome & Mark & Mark Óg Lysaght, Bryan O’Leary, Colm Guilfoyle & Michael O’Connor

 

Domhnach 21 Feabhra 2016

Sunday 21 February 2016

 

10am Aifreann na Féile Mass

Sáipéal Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh

Aifreann Uí Riada le Peadar Ó Riada & Cór Chúil Aodha

 

10.45am Maidin Chaifé & Ceol

Coffee Morning & Music

An Múséam, Baile an Fheirtéaraigh

Ar son Ospidéal na Leanaí, Croimghlinn

In aid of Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin

 

12pm Amhránaíocht Singing session

Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh

Amhráin, ó éinne go bhfuil an fonn sin orthu!

 

1pm Ceol sa Chaifé

Caifé na Caolóige (Louis Mulcahy)

Clothar, Baile an Fheirtéaraigh

Ceol & Lón le / Lunch & Music with Dermot Byrne & Florian Blanke

 

3pm     Tomás Ághas

Ionad an Chomarchumainn

Ceiliúradh ar Thomás Ághas,  as Lios Póil, Corca Dhuibhne, ceannaire in Eirí Amach na Cásca 1916 agus ceoltóir.

Le Michéal Ó Mórain

 

5pm Seiteanna

Tigh Uí Mhurchú, Baile an Fheirtéaraigh

 

Is féidir go dtiocfadh athrú ar na himeachtaí.

All events are subject to change.

 

Má tá tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil le eolas@scoilcheoil.comCookie Notice