Ar Chreag I Lár na Farraige

Ar Chreag I Lár na Farraige – Lillis Ó Laoire

Ar Chreag I Lár na Farraige – Lillis Ó Laoire (Hardback pp.389 with CD) Cló Iar -Chonnachta (2002)

Ar Chreag I Lár na Farraige

Cén bhrí atá leis an cheol?

Ceist shimplí í sin, shílfeá, ach is ceist í nach bhfuil furasta a fhreagairt. Scrúdaíonn an leabhar seo tábhact na n-amhrán agus an cheoil i measc phobal oileán Thoraí. Dearctar ar an dóigh a sealbhaíonn na ceoltóirí na hamhráin agus mar a théid an tseilbh sin i bhfeidhm orthu. Cíortar an chuimhne agus a tionchar ar na mothúcháin. Spíontar na mhothúcháin féin, an chumha agus an t-uaigneas, an greann agus an gáire. Léirítear tábhact an damhsa agus déantar scagadh ar an nasc atá idir ghabháil na n-amhrán agus an saol sóisialta ar an oileán. Tá staidéar speisialta ann ar a bhaint a bhí ag teaghlach amháin de chuid an oileáin, muintir Dixon, leis an amhrán ‘A Phaidí a Ghrá’.
San iarracht a dhéanas sé brí an cheoil a mhíniú, agus le cuidiú an dlúthdhiosca atá leis, nochtann Ar Chreag i Lár na Farraige cruinne shaibir chulthúrtha ar leith. Agus thar rud ar bith eile, tugann sé an t-ardán measúil is dual dóibh d’amhráin agus d’amhránaithe Thoraí.
Bronnadh na gradaim seo a leanas ar an saothar seo: Duais Phiaras Béaslaí ag Oireachtas na Gaeilge agus Duais Mhic an tSaoir ó Chomhairle Chontae Dhún na nGall.

What is the meaning of the music?

This is a simple question, one would assume, but is not a question that is easily answered. This book examines the importance of the songs and the music community of Tory Island. It takes a look into how to understand the songs and the people that made them. It looks at the memory and the emotional impact of the music. The emotions involved spent itself, the sorrow and loneliness, humor and laughter. The importance of dance shows and examines the link between the arrest of the songs and the social life of the island. A special study on family involvement one of the islands, the people of Dixon, with the song ‘To Paddy my Love’. In effectuating try it to explain the meaning of the music, and with the help of the CD to reveal Ar Chreag i Lár na Farraige’s cultural richness in our unique universe. And above all else, it gives respect to songs and singers. The awards, following this work: Béaslaí Phiaras Prize at Oireachtas na Gaeilge and Mac McIntyre Award from Donegal County Council.

Availability: In Stock

€22.00

 

Tell a Friend