Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) sa bhliain 1968, tráth a raibh níos lú ná 100 píobaire fágtha in Éirinn. Ach inniu, is eagraíocht ealaíon faoi bhláth í NPU atá  tiomnaithe do Cheol na hÉireann a dháileadh trí Rochtain, Oideachas, Taibhiú agus Caomhnú. Déantar é seo trí ghealltanas na heagraíochta d’ard-chaighdeán i luachanna, i rialachas agus i bpróisis.

Tar éis athchóiriú a dhéanamh uirthi, osclóidh a ceanncheathrú Sheoirseach ag 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath, i mí Eanáir 2007, agus tá NPU gnóthach ag freagairt don éileamh mór ar theagasc rialta, agus ag eisiúint roinnt foilsiúchán agus taifeadtaí suntasacha ó shin. De bharr go raibh éileamh i bhfad níos mó ná an líon píob a bhí ar fáil, bunaíodh PipeCraft, an tIonad Oiliúna ina ndírítear ar shárcheird déanta  píob a mhúineadh.

Tá deis ar leith ag NPU tacaíocht a thabhairt don éileamh atá ag méadú ar fud an domhain ar na seirbhísí sin. Féadfar an tacaíocht seo a thabhairt ó 16 Sráid Henrietta nuair a bheidh an suíomh seo athchóirithe ina mbeidh Ionad Idirnáisiúnta Píbe Uilleann mar aon le hAmharclann, Saoráid Oiliúna, Músaem agus Cartlann, áit a gcuirfear ceol uathúil na hEireann – ceol na Píbe Uilleann – ar taispeáint.

Is iad An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath na promhghníomhaireachtaí cistiúcháin atá ag NPU

Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire
Fón: +353-1-8730093
R-phost: info@pipers.ie
Suíomh Gréasáin: www.pipers.ie
Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann
Twitter: www.twitter.com/napiobairi
Aipeanna: www.pipers.ie/apps